Zimjuvaloda.lv

Saites


Saites par nedzirdīgajiem un nedzirdību:
Latvijas Nedzirdīgo savienība http://www.lns.lv/lat/
Pasaules Nedzirdīgo federācija http://wfdeaf.org/
Eiropas Nedzirdīgo savienība https://www.eud.eu/
Igaunijas Nedzirdīgo savienība http://www.ead.ee/
Lietuvas Nedzirdīgo biedrība http://www.lkd.lt/
Nedzirdīgo mājas lapu katalogs https://www.deafwebsites.com
Krievijas nedzirdīgo portāls https://www.deafnet.ru
Galaudeta Universitāte (ASV) https://www.gallaudet.edu/

Izglītības iestādes:
Rīgas Ēbelmuižas pamatskola https://rnbi.lv
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs https://vgv.lv
Rīgas Raiņa vidusskola https://www.rskola.lv
Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs http://dspac.lv
Sociālās integrācijas valsts aģentūra https://www.siva.gov.lv/lv/koledza

Zīmju valoda citās interneta vietnēs:
https://rc.lns.lv/video/
http://www.lns.lv/lat/jaunumi/?doc=20623
http://www.lns.lv/lat/projekti/ieklaujamies_rigas_apkaimes_ar_zimju_valodu_/
https://integracija.riga.lv/lv/integracija/informacija-zimju-valoda
http://pz14.lkd.lt/