atlaist grēkusatpestīt (1)atpestīt (2)atvadītiescienīt, godātdziedinātglābtiekārotiemantotiemiesotiesizpirkt grēkus (1)izpirkt grēkus (2)kristītmirt (1)mirt (2)mīlētnomesties ceļosnožēlotpareģotpiedot (1)piedot (2)sērotsist krustāskaitīt lūgšanas, lūgt, pielūgt (1)skaitīt lūgšanas, lūgt, pielūgt (2)sludināt, vēstītsvētītticētupurēt, ziedot (1)upurēt, ziedot (2)zaimotziedot