aspersorijsbētlemeciparu dēlītiskauss, biķeriskvēpināmais traukspatēna (dievmaizes trauks)