Projekti

 Starptautiskā projekta "Spreadthesign" (2012-2015) dalībnieki

  
   

 

 

2012.gada 23.februārī apvienojoties, saplūstot komercsabiedrībām SIA „LNS Zīmju valodas centrs”, SIA „LNS kultūras centrs „Rītausma” un SIA „LNS Komunikācijas centrs”, izveidota komercsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Rehabilitācijas centrs” („LNS RC”). 

 

Informāciju par LNS RC īstenotajiem projektiem skatīties šeit

 

 

 
 

   

  

LNS ZĪMJU VALODAS CENTRA īstenotie projekti

 

 

Mājaslapā www.spreadthesign.com publicēti  8000 vārdi latviešu nedzirdīgo zīmju valodā

 

Projekta ietvaros no angļu valodas latviešu valodā iztulkoti 8000 vārdi, sagatavoti latviešu nedzirdīgo zīmju valodā un publicēti www.spreadthesign.com mājaslapā.


Projekts īstenots ar „Baltijas Bērnu fonds” atbalstu projekta „www.spreadthesign.com starptautiskās zīmju vārdnīcas papildināšana ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu” ietvaros.

 

 

 

 


 

Pilnveidota www.zimjuvaloda.lv mājaslapa - izstrādāts videovārdnīcā iekļauto vārdu zīmju meklētājs

 

Projekta ietvaros ir:
  - izstrādāts mājas lapā www.zimjuvaloda.lv videovārdnīcā iekļauto vārdu zīmju meklētājs,
  - www.zimjuvaloda.lv videovārdnīca papildināta ar 1581 īpašības vārdiem.


Projekts īstenots ar „Baltijas Bērnu fonds” atbalstu projekta „Vienota meklētāja izstrāde latviešu nedzirdīgo zīmju valodas elektroniskajām vārdnīcām Internetā” ietvaros.

 

 

 


 

Izdota latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tematiskā vārdnīca "Datortermini" 

 

Projekta ietvaros sagatavota datorterminu vārdnīca latviešu nedzirdīgo zīmju valodā gan DVD formātā (500 eks), gan publicēta zīmju valodas mājaslapā.

Videovārdnīca tiek izsniegta interesentiem bez maksas.


Projekts īstenots ar „Baltijas Bērnu fonds” atbalstu projekta „Datorterminu vārdnīcas latviešu nedzirdīgo zīmju valodā sagatavošana un publicēšana” ietvaros.

 

 

 


 

 

Izstrādātas latviešu nedzirdīgo zīmju valodas videovārdnīcas

 

Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētas Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta “Klusuma pasaule“ ietvaros izstrādātas latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcas
- "Finanšu darījumi",
- "Darba aizsardzība",

- "Celtniecība un tehnika",
- "Amatniecība",

- "Lauksaimniecība",
- "Pakalpojumu sfēra",
"Kultūra" 

Vārdnīcas publicētas gan www.zimjuvaloda.lv mājas lapā, gan DVD formātā. 

Izdotas latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tematiskā vārdnīcas "Īpašības vārdi A-M" un "Īpašības vārdi N-Ž"

 

Zīmju valodas centrs izdevis latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tematiskās vārdnīcas Īpašības vārdi A-M  un Īpašības vārdi N-Ž  un pielikumā to videoversiju DVD formātā.
Vārdnīcas sagatavotas un izdotas ar „Baltijas Bērnu fonds” atbalstu projekta „Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstība” ietvaros.

 

 

 


Mājaslapas uzturēšanu no 2009.gada jūlija atbalsta Eiropas Savienības fonda un Latvijas valsts finansētā Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta "Klusuma pasaule" (2.13.aktivitāte) ietvaros.

 


        

Izstrādāta programma „Latviešu zīmju valoda mazākumtautību nedzirdīgajiem"

 

Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „Mūsu iespējas – mūsu nākotne” ietvaros ir izstrādāta programma „Latviešu zīmju valoda mazākumtautību nedzirdīgajiem”, kuras 25 tēmas palīdzēs nedzirdīgajiem cittautiešiem apgūt latviešu valodu un latviešu zīmju valodu.
 

Interesenti programmu var apskatīt šeit.

Par projektu lasiet šeit.

 

Mājaslapas uzturēšanu atbalsta Eiropas Savienības PHARE programma  projekta "Mūsu iespējas-mūsu nākotne" ietvaros.

 


 

Izveidota zīmju valodas mājaslapa          

2007. gads Eiropā deklarēts par Vienādu iespēju gadu.
Šīs kampaņas ietvaros Latvijā, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts organizēja projektu konkursu, kurā piedalījās un tika atbalstīts arī Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts „Nedzirdīgie – sabiedrības daļa”.

Šī projekta mērķis - izglītojot sabiedrību, mazināt aizspriedumus attiecībā uz dzirdes invalīdiem, diskrimināciju invaliditātes dēļ, un veicināt viņu tiesību ievērošanu un cieņu.
Pamataktivitāte šajā projektā bija izveidot internetā zīmju valodas mājaslapu, kura

  • informētu sabiedrību par nedzirdīgo cilvēku valodu, sazināšanās iespējām ar viņiem un nedzirdīgo zīmju valodas apguves materiāliem,
  • nodrošinātu latviešu nedzirdīgo zīmju valodas minimuma apguves un pilnveides iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram ir pieejams internets. 

Projekts tika realizēts 2007. gada septembrī - novembrī.