Jaunumi
28.03.2008 - Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts: „Mūsu iespējas – mūsu nākotne”

Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „Mūsu iespējas – mūsu nākotne”
aktivitātes „Latviešu valoda mazākumtautību nedzirdīgajiem zīmju valodā”
ietvaros tiek izstrādāta programma „Latviešu zīmju valoda mazākumtautību
nedzirdīgajiem”, kura palīdzēs nedzirdīgajiem cittautiešiem apgūt latviešu
valodu un latviešu zīmju valodu.
Interesentiem šīs programmas temati būs pieejami septembrī.
Atpakaļ uz jaunumiem...