Vārdnīcas

Mērķauditorija, kuras interesēs tiek izdotas vārdnīcas ir Latvijas iedzīvotāji gan bērni, gan pieaugušie ar nopietnām dzirdes problēmām, viņu dzirdīgie vecāki un ģimenes locekļi, sociālie darbinieki, pedagogi, nedzirdīgo tulki u.c.

 

     

 

2009.gadā Zīmju valodas centrs izdevis latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tematisko vārdnīcu Īpašības vārdi N-Ž un pielikumā tās videoversiju DVD formātā.

Vārdnīca tika sagatavota un izdota ar „Baltijas Bērnu fonds” atbalstu projekta „Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstība” ietvaros.

  


  
        

 

2007.gadā  sadarbībā ar „Baltijas Bērnu fondu” projekta „Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstība” ietvaros „LNS Zīmju valodas centrs” sagatavoja un izdeva latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tematisko vārdnīcu Īpašības vārdi no A-M  un pielikumā tās videoversiju DVD formātā.

 

2006.gadā pateicoties Valsts valodas aģentūras atbalstam projektam "Attīstību latviešu zīmju valodai" tika sagatavoti uz izdoti mācību materiāli, kas saistīti ar arodapmācību:
- 3 latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcas „Mākslas izglītība”, „Būvniecība” un „Ēdiena gatavošana”
 

     

 

2004.gada augustā pateicoties EK Phare programmas „Pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā 2002-2003” (kuru ieviesa Sabiedrības integrācijas fonds) atbalstam projektam “Zīmju valoda – kā viena no saziņas iespējām" tika izdots:


 

 
grāmata
"Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas GRAMATIKAS PAMATI"
autore Dina Behtere,

  


kā arī tematiskās vārdnīcas zīmju valodā VHS un CD formātā:
 

               
 


un pasakas zīmju valodā VHS un CD formātā:
 

           


2004.gadā pateicoties Ziemeļu Ministru Padomes atbalstam projektam "Nedzirdīgie bērni - sabiedrības daļa" tika sagatavoti un izdoti mācību materiāli videovariantā (gan VHS, gan CD formātā):
- 3 tematiskās vārdnīcas (Skola; Ikdiena; Daba);
- 2 pasakas (Sarkangalvīte; Neglītais pīlēns).
 

           


 
     


LNS Zīmju valodas centrs ar ES Phare Access programmas finansiālu atbalstu (2002.gada jūlijā) laidis klajā jaunu latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tematisko vārdnīcu „Brīvais laiks”. Kā liecina nosaukums, vārdnīcā iekļautas 228 zīmes par brīvā laika tēmu (vaļasprieki, sportošana, dažādas aizraušanās un atpūtas veidi).

Līdztekus izdots šīs vārdnīcas videovariants (VHS), kurā attēlotas šīs 228 zīmes un uzskatāmības labad ievietotas īsos teikumos.

    

 

 


LNS vēl ir izdevusi:

 

  
 


Pirmā latviešu zīmju valodas vārdnīca izdota 1962.gadā. Daudziem vārdiem tika izdomātas jaunas zīmes, kuras netika lietotas, jo tās bija mākslīgi izdomātas un neatbilda vārda jēgai.


Lai situāciju labotu, Latvijas Nedzirdīgo savienība izveidoja Zīmju valodas izkopšanas komisiju, kura sagatavoja un 1995. g. izdeva pirmo latviešu zīmju valodas vārdnīcu (ar video variantu) (1.-4.daļas 200 vārdi) pirmsskolas vecuma bērniem, tad sekoja skolas vecuma (1.-4.daļa 160 vārdu) bērniem 1997. g. un 1998. gadā.
 

   Latviešu zīmju valodas vārdnīcu     
(pieaugušajiem)
1200 vārdi;

Latviešu tautas dainas un
pasakas zīmju valodā

180 vārdi;

 


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā ir tapusi latviešu zīmju valodas multiplikāciju vārdnīca ar vingrinājumiem - www.liis.lv/latval/zimval - īss latviešu valodas gramatikas kurss un vienkārši uzdevumi nedzirdīgajiem bērniem.