Par mums

 

Latvijas Nedzirdīgo savienība nepārtraukti attīstās un viens no šīs attīstības parametriem ir zīmju valodas un informācijas iegūšanas iespēju paplašināšanās. Mūsu jaunā mājaslapa tam ir vislabākā ilustrācija. Pirmo reizi Latvijas vēsturē, pat Eiropas mērogam unikāla ideja, nu ir realizēta – web lapa tikai un vienīgi zīmju valodā.

Cilvēkiem, kuriem dzimtā ir zīmju valoda, tagad būs iespēja un vieta, kur informāciju iegūt sev saprotamā veidā. Līdztekus tam, šai vietnei būs arī izglītojoša funkcija, jo cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamība un interese par nedzirdīgo zīmju valodu, nu vairs nebūs tikai jāšķirsta vārdnīcas. Šajā mājaslapā viņi varēs redzēt un iemācīties visizplatītākās un biežāk lietojamās zīmes.

Šodien ir liela diena – mēs atveram durvis uz tik neiedomājami plašām un daudzveidīgām informācijas ieguves iespējām, kādas mūsu cilvēkiem nekad nav bijušas.

Laimīgu ceļa vēju, www.zimjuvaloda.lv!

 

LNS prezidents
Arnolds Pavlins
30.11.2007
 

 


Sabiedrība „LNS Zīmju valodas centrs” (ZVC) dibināta 1999.gada 29.janvārī kā bezpeļņas organizācija, bet 2004.gada 24.decembrī saskaņā ar „Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma” normām, mainīta sabiedrības uzņēmējdarbības forma uz kapitālsabiedrību.


ZVC mērķis - attīstīt latviešu zīmju valodu nedzirdīgo cilvēku sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai.

Saskaņā ar statūtiem ZVC galvenie darbības virzieni:

  • pieaugušo izglītība,
  • zīmju valodas attīstība,
  • izdevējdarbība.

ZVC vadītāja Lilita Janševska.

ZVC zīmju valodas attīstības projektos iesaistītie darbinieki: I.Liniņa, V.Kleina, A.Intsone, S.Baure, M.Kursīte, R.Rūrāns, A.Kamare, D.Piterniece, A.Ostvalds, K.Novickis, E.Vorslovs, A.Osmanis, I.Kraze, E.Jefremova un brīvprātīgie – sava aroda speciālisti,konsultanti terminoloģijas jautājumos.

  

2012.gada 23.februārī apvienojoties, saplūstot komercsabiedrībām SIA „LNS Zīmju valodas centrs”, SIA „LNS kultūras centrs „Rītausma” un SIA „LNS Komunikācijas centrs”, izveidota komercsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Rehabilitācijas centrs” („LNS RC”).